Címlap
Információ: Az Ön böngészője nem fogadja a cookie-kat. A termékek kosárba rakásához és megvásárlásukhoz engedélyeznie kell a cookie-kat.

 

Általános szerződési feltételek

 


 1. Az Á.sz.f. hatálya

 Jelen szabályzat hatálya a www.skandinavmitologia.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

 2. A szolgáltató

 A www.skandinavmitologia.hu címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság működteti (továbbiakban: szolgáltató):

 Név:                  Mácsik Gábor e.v.
 Székhely:          7100 Szekszárd, Parászta utca 72.
 Adószám:          65762075-2-37
 Nyilvánt. sz.:     2699348626993486
 Kibocsátó:         Okmányiroda, Szekszárd
 
 3. A fogyasztó

 Fogyasztó az a regisztrált felhasználó, aki a www.skandinavmitologia.hu oldalon a jelen Á.sz.f.-ben foglaltak szerint vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó, a 9. és 10. pontban: fogyasztó).

 4. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya

 A szolgáltató a www.skandinavmitologia.hu oldalon webáruházat üzemeltet, amelyen keresztül egy könyv, A skandináv mitológia értékesítését végzi.
 A szolgáltató által értékesített termék fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

 5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, a regisztráció szabályai

 A szolgáltatás igénybe vételére csak regisztrált felhasználók jogosultak. A regisztrációhoz szükség van a felhasználó nevére, lakcímére, email-címére és telefonszámára (ez utóbbira a megrendeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő akadályok gyors kezelése miatt). A regisztrációt követően a megadott email-címmel és jelszóval lehet belépni a rendszerbe.

 6. A szerződés létrejötte

 A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a szolgáltatót nem köti.
 Amennyiben a felhasználó a vásárlást megkezdi, a Vásárlási feltételek menüpontban leírtak szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a felhasználó a szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést tartalmazó e-mailt.
 A szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut eljuttatja a felhasználóhoz. A felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát és a kézbesítéssel járó díjat a szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.
 A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a rendszer archiválja, azokat a szolgáltató harmadik személynek át nem adja.

 7. A megvásárolt áru ellenértéke

 A szolgáltató a megvásárolható áru vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelyről a Vásárlási feltételekben található információk adnak tájékoztatást, és amelyet a szolgáltató a felhasználóval minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően.
 A megvásárolt áru ellenértékét a felhasználó a Vásárlási feltételekben meghatározottak szerint köteles megfizetni. Amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, a szolgáltató az áru elküldése előtt telefonon vagy e-mailben értesíti a felhasználót. Az ilyen megrendelések nem tekintendők érvényesnek.

 8. A szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

 A szolgáltató a weboldalt folyamatosan ellenőrzi annak érdekében, hogy ott a könyv csak akkor legyen látható, amikor az a szolgáltató raktárkészletében megtalálható. Ez utóbbi esetben az újranyomtatási időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a szolgáltató a felhasználóval közli.
  Ha a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított 24 órán belül a szerződéstől elállhat.

 9. A fogyasztó elállási joga

 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 A szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
 A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, könyv, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.
 A fogyasztó a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a szolgáltatónak a számlával együtt. A szolgáltató a termék kézhez vételét követő harminc napon belül megtéríti a vételárat, de abból jogosult levonni a termék kézbesítésének költségét.
 Ha a terméket a fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

 10. A fogyasztói jogok érvényesítése

 Fogyasztó a www.skandinavmitologia.hu oldalon történő vásárlására vonatkozó jelen Á.sz.f.-ből, egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.
 Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, az info@skandinavmitologia.hu címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a szolgáltató székhelyén közölheti.

 

Kereső


 

Figyelem!
A honlap teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll!
(1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról)

Az oldalon megjelenő mű, "A skandináv mitológia" egyetlen része sem másolható, nem formázható, nem alakítható át és nem továbbítható
semmilyen módon és eszközzel, elektronikus, mechanikus, fénymásolási, hangfelvételi vagy egyéb úton sem, továbbá
semminemű felhasználás, terjesztés, újraközlés vagy fordítás nem törvényes a szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül!